Dominik MOTYČKA

Diplomová práce

Intersubjective positioning in British and Czech political interviews

Intersubjective positioning in British and Czech political interviews
Abstract:
The thesis examines the interpersonal relationships in political interviews. The goal of the thesis is to find and describe these relationships. The theoretical part of the thesis contains a description of political discourse and the defining characteristics of political interviews. The theoretical part also contains the description of the methods of analysis that are used. The practical part of the …více
Abstract:
Práce se zabývá zkoumáním interpersonálních vztahů v interview s politiky. Cílem je tyto vztahy najít a popsat. V teoretické části jsou popsány vlastnosti politického diskurzu a charakteristiky psaných politických interview. Dále jsou v teoretické části popsány metody, které byly použity pro analýzu. V praktické části jsou tyto metody použity k analýze interview s politikem z České republiky a Velké …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOTYČKA, Dominik. Intersubjective positioning in British and Czech political interviews. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.