Bc. Dominik Matus, DiS.

Bakalářská práce

Knihovna a sakristie augustiniánů v Brně, dílo klášterního truhláře Bernarda Stöttnera

The library and sacristy of Augustinians in Brno, the work of monastic carpenter Bernard Stöttner
Anotace:
Práce se zabývá činností truhlářské dílny v augustiniánském klášteře v Brně, kterou vedl laický bratr Bernard Stöttner přibližně mezi lety 1737 a 1782. Tento truhlář se podílel na několika stavebních projektech, především v jejich interiérech, realizovaných za funkčního období preláta Matouše Pertschera, během něhož byla dovršena reprezentativní přestavba brněnského kláštera, postaven nový kostel v …více
Abstract:
The thesis deals with the work of a carpentry workshop at the Augustinian monastery in Brno, led by the lay brother Bernard Stöttner between 1737 and 1782. This carpenter contributed to the several construction projects, especially in their interiors, which were realized during the function period of the prelate Matthäus Pertscher, during which the representative reconstruction of the Brno monastery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.