Bc. Juraj Lenoch

Bachelor's thesis

Leadership jako klíč k úspěchu organizace

Leadership as a key factor in company success
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou leadershipu ve firemním prostředí a vlivem leadershipu na úspěch a reputaci firmy. Cílem práce bylo prozkoumat vnímání leadershipu v mezinárodní firmě, která sice působí v tuzemských podmínkách, ale s filozofií domovské země, tedy Spojených států amerických. Úkolem bylo zjistit, jestli pracovníci firmy SELBY vnímají své nadřízené pracovníky jako lídry a jestli …more
Abstract:
In my bachelor thesis I analyze leadership in company environment and how leadership affects the success and reputation of the company. This bachelor thesis is used to clarify the perception of leadership in an international company, which operates under domestic conditions with the philosophy of its home state, i.e. the United States of America. My goal was to investigate whether SELBY employees perceive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic