Petr Trnka

Diplomová práce

Nástroje a metodika vyhodnocování výběrového řízení na reimplementaci ERP systému

Tools and methodology used in an evaluation process of ERP system reimplementation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem pomocných nástrojů a použité metodiky na projektu reimplementace ERP systému v prostředí stavební společnosti Skanska a.s. Primárním cílem je popsat rozsáhlé přípravy v souvislosti se současně probíhajícím výběrovým řízením na dodavatele, včetně jeho dosavadního průběhu, a odhalit případné nedostatky. Sekundárním cílem je důkladně vyhodnotit došlé nabídky uchazečů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the description of auxiliary tools and used methodologies in the project of re-implementation of ERP system in Skanska a.s. The primary objective is to describe extensive preparations in connection with the ongoing tender for suppliers, including their up-to-date progress, and to identify potential shortcomings. The secondary objective is to thoroughly evaluate the received …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Martin Zbořil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75124

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management