Bc. Veronika Písařová

Bachelor's thesis

Domácí násilí

Domestic Violence
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilím. Cílem práce je charakterizovat domácí násilí, jeho formy, druhy a příčiny. Popsat cyklus domácího násilí. Vyjmenovat subjekty domácího násilí, a to konkrétně osoby ohrožené a násilné osoby, další konflikty v rodině. Vymezení intervenčních center v České republice. Seznámení se zákony, kde mohou oběti domácího násilí najít pomoc. Přínosem této práce je …viac
Abstract:
This thesis deals with domestic violence. The aim is to characterize domestic violence, its forms, types and causes. Describe the cycle of domestic violence. List the subjects of domestic violence, specifically those at risk of a violent person, other conflicts in the family. Definition of intervention centers in the Czech Republic. Getting to know the laws where victims of domestic violence can find …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Puš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Criminalistics and Law