Mgr. Eva Drábková

Bakalářská práce

Etický kodex organizace poskytující sociální rehabilitaci osobám se zrakovým postižením

Ethical Code of an Organisation Providing Social Rehabilitation for the Visually Impaired
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku etického kodexu při poskytování sociální rehabilitace osobám se zrakovým postižením. Seznamuje s problematikou etiky, morálky, etického kodexu, je zaměřená také na problematiku zrakového postižení a specifika poskytování sociální rehabilitace osobám se zrakovým postižením. Cílem práce je vytvořit etický kodex pro organizaci poskytující sociální rehabilitaci …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the subject of the ethical code in providing social rehabilitation for the visually impaired. It introduces the subject of ethics, morality, ethical code, is also focused on the subject of visual impairment and the specifics of providing social rehabilitation for people with visual impairments. The aim of the work is to create an ethical code for organisation providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Staňa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drábková, Eva. Etický kodex organizace poskytující sociální rehabilitaci osobám se zrakovým postižením. Havířov, 2021. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola PRIGO, z.ú.. Rektorát

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola PRIGO, z.ú., Rektorát

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce