Pavel Kabourek

Diplomová práce

Likvidita a zásoba hotovosti ve společnosti MITAS a.s.

Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou likvidity a zásoby hotovosti v MITAS a.s., jako součásti divize pneumatik koncernu ČGS HOLDING a.s. S využitím domácí i zahraniční literatury jsou v první části práce rozpracována teoretická východiska finančního řízení, řízení likvidity, řízení cash-flow a řízení pracovního kapitálu. Tato část práce se dále zabývá finančními ukazateli, benchmarkingem a cash poolingem …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with liquidity and cash reserve analysis of the company MITAS a.s., as a tire division of the group ČGS HOLDING a.s. The first part of the thesis focuses on the description of financial management, liquidity management, cash-flow management, and working capital management on a theoretical level based on the local and foreign literature. In addition, this part deals with economical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/y9vo0r/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu