Bc. Daniel Vacíř

Bakalářská práce

Budování a vedení obchodního týmu pobočky univerzální banky

Building and Management of the Branch Business Team in Universal Bank
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na aspekty a přínosy pro personální práci uplatněním stylu řízení leadership – vůdcovství. Zaměřím se na to, jaké kroky podniká významný bankovní ústav v ČR, který si ovšem nepřál uvézt svůj název v této práci. Pokouším se o porovnání direktivního stylu řízení s vůdcovstvím při budování a vedení obchodního týmu na pobočce bankovního ústavu a detailněji …více
Abstract:
Principal aim of the Bachelor's work is to target the personal work aspects and contributions by exercise of managerial style leadership - the leadership. I would like to focus to the action taken by one of the most significant bank institution in the CR. Due to internal policy I must keep the name of the institution undisclosed. I would like to compare directive managerial style with the leadership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní