Jiří HELFER

Bakalářská práce

Nejvyšší kontrolní úřad České republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - komparace

The Supreme Audit Office of Czech republic and The Supreme Audit Office of Slovakia - comparison.
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je komparace Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Cílem práce je vymezení hlavních rozdílů mezi těmito úřady. Dané téma jsem si vybral především z důvodu jeho aktuálnosti a důležitosti. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První vymezuje historii kontroly v českých zemích, postavení a právní zakotvení, druhá …více
Abstract:
Subject of my bachelor thesis is comparison between the Supreme Audit Office of Czech republic and the Supreme Audit Office of Slovakia. The objective of this thesis is to define the main differences between these two offices. I chose this theme mainly because of its topicality and importance. The thesis is divided into four chapters. The first one defines the history of inspection in Czech lands, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELFER, Jiří. Nejvyšší kontrolní úřad České republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - komparace. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y9wqz0 y9wqz0/2
30. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.