Bc. Petra KRSOVÁ

Diplomová práce

Geografická distribuce specifických prvků tradiční architektury v okresech Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Příbram.

Geographical distribution of vernacular architecture specific elements in districts of Pilsen-north, Pilsen-south, Rokycany, Beroun, Příbram.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá geografickou distribucí specifických prvků lidové architektury ve vymezené oblasti. Při stanovení přesných hranic zkoumané oblasti bylo uplatněno hledisko okresů. Okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun a Příbram tvoří z etnografického hlediska relativně koherentní kulturní areál. Práce je rozdělena na dvě části. První část teoretickou, jež se zaměřuje na samotný vývoj …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a geographical distribution of vernacular architecture specific elements in a defined area. In determining the precise boundaries of surveyed area the aspect of districts has been applied. From the point of view of the ethnography, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun and Příbram districts form a relatively coherent cultural area. The dissertation is divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRSOVÁ, Petra. Geografická distribuce specifických prvků tradiční architektury v okresech Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Příbram.. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie