Bc. Filip Šťastný

Bakalářská práce

Diskurzivní analýza crowdfundingové kampaně Amandy Palmer

Discourse analysis of Amanda Palmer's crowdfunding campaign
Anotace:
Bakalářská práce „Diskurzivní analýza crowdfundingové kampaně Amandy Palmer“ popisuje crowdfundingové působení umělkyně Amandy Palmer od její kickstarterové kampaně po současné využívání platformy Patreon. První část práce obsahuje úvod do prostředí, které kolem sebe tato umělkyně vytváří. Dále se práce dotýká problematiky crowdfundingu obecně. Ve druhé části je nahlíženo na crowdfundingovou kampaň …více
Abstract:
This bachelor thesis titled „Discourse analysis of Amanda Palmer's crowdfunding campaign“ describes crowdfunding activities of Amanda Palmer since her Kickstarter campaign up to her use of the Patreon platform. First part of the thesis contains an introduction to the environment around the singer. Next it touches on the problematics of crowdfunding in general. In the second part we observe the crowdfunding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií