Bc. Filip Šťastný

Bachelor's thesis

Diskurzivní analýza crowdfundingové kampaně Amandy Palmer

Discourse analysis of Amanda Palmer's crowdfunding campaign
Abstract:
Bakalářská práce „Diskurzivní analýza crowdfundingové kampaně Amandy Palmer“ popisuje crowdfundingové působení umělkyně Amandy Palmer od její kickstarterové kampaně po současné využívání platformy Patreon. První část práce obsahuje úvod do prostředí, které kolem sebe tato umělkyně vytváří. Dále se práce dotýká problematiky crowdfundingu obecně. Ve druhé části je nahlíženo na crowdfundingovou kampaň …more
Abstract:
This bachelor thesis titled „Discourse analysis of Amanda Palmer's crowdfunding campaign“ describes crowdfunding activities of Amanda Palmer since her Kickstarter campaign up to her use of the Patreon platform. First part of the thesis contains an introduction to the environment around the singer. Next it touches on the problematics of crowdfunding in general. In the second part we observe the crowdfunding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta