Bc. Markéta Šonková

Master's thesis

American Foreign Policy and Relationship to Israel in the Light of Israeli Nuclear Weapons Program: 1961-1974

American Foreign Policy and Relationship to Israel in the Light of Israeli Nuclear Weapons Program: 1961-1974
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá zahraniční politikou USA během prezidentství Johna F. Kennedyho, Lyndona B. Johnsona a Richarda M. Nixona. Výzkumným cílem práce je analyzovat vztah USA ke státu Izrael, zejména pak v kontextu jaderného zbrojení v napojení na americkou zahraniční politiku v období studené války. Cílem práce je porovnat tři případové studie – jednotlivé prezidentské administrativy …more
Abstract:
The subject of this master’s diploma thesis is U.S. foreign policy during the presidential administrations of John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, and Richard M. Nixon. The main research objective is to analyze U.S. relationship to Israel in the light of its nuclear weapons program and in connection to U.S. Cold War foreign policy. The aim of this thesis is to compare and contrast three case studies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta