Ondřej Kopčan

Bakalářská práce

Řízení dopravních toků s využitím počítačové simulace

Traffic Flow Management Using Computer Simulation
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení dopravních toků na křižovatkách. V práci jsou popsány aspekty správného projektování křižovatek společně s vymezením možností organizace dopravy a přístupů k řízení dopravy. S využitím základních pojmů teorie grafů jsou tyto znalosti doplněny představením dopravních sítí.Pro potřeby praktické části práce je představen simulační software Plant Simulation …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issues of traffic flow management at intersections. The thesis describes aspects of correct design of intersections, together with the definition of traffic organisation options and approaches to traffic management. Using the basic concepts of graph theory, this knowledge is complemented by the introduction of traffic networks.For the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
 • Oponent: Jiří Štoček, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ya9tw7 ya9tw7/3
21. 12. 2018
Složky
Soubory
Švejdar, L.
21. 12. 2018
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Švejdar, L.
21. 12. 2018
Švejdar, L.
21. 12. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.