Adéla VEDROVÁ

Bakalářská práce

Jazyková analýza a komparace zvolených dívčích románů

Lingvistic analysis and comparation of chosen girls novels
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude analýza jazykových prostředků, které užívají autoři dívčích románů, a různé způsoby práce s nimi. Pozornost bude zaměřena na jazykovou rovinu morfologickou, lexikální a syntaktickou. Komparace by měla ukázat vývojové změny v užívání jazykových prostředků v různých časových obdobích. Práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část bude vycházet z dostupné …více
Abstract:
The main of this bachelor thesis is the analysis of figures of speech which are used by authors work with such figures. The attention will be paid to morphological, lexical and syntactic level of language. Further comparison shoud show tendencies of development and changes in using figures od speech in different periods. The work will be divided into two parts, the theoretical one and the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEDROVÁ, Adéla. Jazyková analýza a komparace zvolených dívčích románů. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yabhqz yabhqz/2
8. 8. 2017
Složky
Soubory
Bulánová, L.
9. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.