Theses 

Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století – Bc. Markéta SKOŘEPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Markéta SKOŘEPOVÁ

Bakalářská práce

Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století

The Household Structure in the Rural Society in the first half of the 19th Century

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem venkovských rodinných struktur v první polovině 19. století na příkladu městečka Nový Rychnov. Jednalo se o venkovskou společnost se silným podílem domácké výroby. Devatenácté století je nazýváno obdobím demografické revoluce. Je charakterizováno změnami způsobu výroby, opouštěním tradičního zemědělství, procesem protoindustrializace a industrializace. Přeměna ekonomiky souvisí se změnami rodinných struktur. Práce je založena na výzkumu zpovědních seznamů, které zaznamenávají vývoj domácností v letech 1833-1855. Údaje týkající se jednotlivců byly doplněny pomocí matrik. Jako základní metoda byla využita rekonstrukce rodin, celkově byla problematika nahlížena mikrohistorickou metodou. První kapitola stručně shrnuje literaturu a prameny k tématu a zabývá se popisem lokality. Druhá, která se věnuje demografickému vývoji Nového Rychnova, ukázala základní problematiku zdejší populace. Nebyla opomenuta ani socioprofesní charakteristika obyvatelstva. Hlavní důraz byl položen na analýzu složení domácností. Za použití Laslettovy typologie jsem se zabývala rodinami majitelů domů, poté byla zkoumána problematika podružství a čelední služby. Analýza ukázala rychlou proměnu složení domácností, která byla spojena s nárůstem počtu nukleárních rodinných jader a zároveň s jejich zmenšováním. Tyto změny bezpochyby souvisely s přeměnou ekonomického chování obyvatelstva a také se změnou jeho mentality.

Abstract: The bachelor essay deals with the topic of the rural family structure in the first half of the 19th century on the example of the village Nový Rychnov, which was a rural society with the distinguished portion of the domestic manufacturing. The 19th century is named the period of the {\clqq}demographic revolution``. It is characterized by changes in the way of the production, the processes of proto-industrialisation and industrialisation are incoming. This economic transformation is related to changes in the family structure. The essay is based on the research of the listings of confession which notices the developement of the households in 1833-1855. Personal data were completed with parish registers. As a methodical basis was used family reconstitution, the problems were analysed by using microhistorical method. The first chapter recaps literature and sources for the topic, and describes the locality. The second part of the essay analysing demographic developement of Nový Rychnov exposed the main aspect of the local population. The social and professional classification of the inhabitants was not forgotten. The main attention was concentrated on analysis of the household structure. The author engaged in families of the householders using Peter Laslett´s classification. As the next step the problems of the lodgings and service were analysed. The analyse showed a quick transformation of the household structure related to increasing number of the simply family nuclei and to reducing their family size. This change was doubtless connected with transformation of the economic behaviour of the people and with conversion of their mentality.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2007
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2007
  • Identifikátor: 6741

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2007 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SKOŘEPOVÁ, Markéta. Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz