Bc. Andrea Kristinová

Bakalářská práce

Porovnání genderových aspektů ve vybraných pohádkách bratří Grimmů a Hanse Christiana Andersena

Comparison of gender aspects in selected fairy tales from brothers Grimm and Hans Christian Andersen
Anotace:
Bakalářská práce o rozsahu 84 030 znaků pojednává o rozdílech vybraných genderových kategorií mezi pohádkami od Hanse Christiana Andersena a bratří Grimmů. Cílem práce je porovnat genderové rozdíly mezi dvěma různými typy pohádek – autorských od Hanse Christiana Andersena a tradičních od bratří Grimmů. V teoretické části práce se vyskytuje srovnání proudů biologického determinismu a sociálního konstruktivismu …více
Abstract:
Bachelor thesis having a range of 12 650 words deals with the differences between selected gender categories of fairy tales by Hans Christian Andersen and the Brothers Grimm topics. The aim of the study is to compare gender differences between two different types of tales – authorial tales by Hans Christian Andersen and the traditional ones by Brothers Grimm. In the theoretical part, we can find comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Karel Svačina, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií