Bc. Jakub Řehák

Diplomová práce

Kvalita dat OpenStreetMap a její závislost na charakteristikách území

OpenStreetMap data quality and its dependence on the characteristics of the territory
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje kvalitě dat OpenStreetMap a její závislosti na charakteristikách území. Hlavním cílem práce je hodnocení kvality dat OpenStreetMap na území Brna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá existujícími způsoby měření a hodnocení kvality dat, závislosti kvality dat na charakteristikách území a zdroji dat pro analýzy v praktické části práce …více
Abstract:
This thesis deals with the with the quality of OpenStreetMap data and its dependence on the characteristics of the territory. The main aim of this thesis is to evaluate the quality of data at OpenStreetMap in Brno. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with existing methods of measurement and evaluating data quality, the dependence of data quality on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografická kartografie a geoinformatika / Geografická kartografie a geoinformatika