Tereza ŘEHOVÁ

Master's thesis

Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study)

Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study)
Abstract:
This master thesis examines the world-wide phenomenon of English as a Lingua Franca (ELF) in academic settings. The first part provides a theoretical background and a brief description of ELF features on all linguistic levels. The second part consists of a corpus analysis of ELFA, which is the corpus of academic ELF. Its major section studies pragmatic features of ELF; in particular, the various forms …more
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá globální fenomén, kterým je angličtina jako lingua franca (ELF) v akademickém prostředí. Úvodní část poskytuje teoretické pozadí a stručný popis rysů typických pro ELF na všech jazykových rovinách. Druhá část se skládá z analýzy korpusu ELFA, tedy korpusu akademické angličtiny jako lingua franca. Větší oddíl druhé části studuje pragmatické rysy ELF, konkrétně rozličné formy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEHOVÁ, Tereza. Linguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study). Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta