Mgr. Zdeněk Vrbka

Advanced ('rigorózní') thesis

Proposal of Testing Process for Service Systems

Proposal of Testing Process for Service Systems
Abstract:
Cílem tezí je navrhnout proces testování komplexních servisních systémů. Tento proces testování rozšíří současné testovací přístupy a techniky, které se soustředí především na softwarový produkt nebo jednotlivé služby (tak jak je definuje SOA), změnou rozsahu testování na celý servisní systém a prací s value-proposition, která je klíčem každé služby. V tezích také srovnáme navržený testovací proces …more
Abstract:
The goal of the thesis is to propose the testing process for complex service systems. This testing process will enhance the current testing approaches and techniques, which are focused mainly on the software products or simple services (as defined by SOA), with the focus on the whole complex service system, and work with the value proposition, which is the key of every service. We will also compare …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2010
  • Reader: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., prof. Eric Dubois

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky