Bc. Lucie Horáková

Bakalářská práce

Využití finančních derivátů na eliminaci úrokového a kurzového rizika

Using financial derivatives to eliminate interest rate and exchange rate risks
Anotace:
Tato práce poslouží studentům pro pochopení pojmu finanční derivát a jeho použití k eliminaci úrokových a finančních rizik. Nejprve vymezení základních pojmů jako je riziko, derivát. Dále v této práci najdeme již druhy finančních derivátů na eliminaci těchto dvou rizik, které mohou být závažné pro firmy, které obchodují se zahraničím. Jsou zde rozebrány forwardy, futures, swapy, opce, které jsou obohaceny …více
Abstract:
The Bachelor thesis helps student to understand the concept of financial derivative and to its use. This is used to eliminate interest rates and financial risks. Firstly, it focuses on the definition of basic concepts, such as risk, derivative. Furthermore, the Bachelor thesis includes types of financial derivatives that eliminate these two risks. They can be serious and important for companies which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Lucie. Využití finančních derivátů na eliminaci úrokového a kurzového rizika. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik