Bc. Dana Pízová

Diplomová práce

Vliv zátěžových situací na vznik syndromu vyhoření u speciálních pedagogů

Effect of burden situations on inception of burnout syndrom at the special pedagogue
Anotace:
Diplomová práce popisuje stres a jiné zátěžové vlivy v práci pedagoga, které mohou být příčinou vlivu syndromu vyhoření. Rozebírá příčiny, symptomy a prevenci syndromu burnout u speciálních pedagogů. Výzkum práce je zaměřen na zjištění četnosti symptomů syndromu vyhoření s ohledem na pohlaví, věk, dosažené vzdělání a pracovní zařazení pedagogů.
Abstract:
This extended essay described stress and other burden effects in pedagogues work, which may cause this burnout syndrom. This essay analyzes the causes symptoms and prevention of the burnout syndrom at some special pedagogue. This research is aimed to find out the number of symptoms of burnout syndrom at some according to sex, age, reached education and working grade special pedagogue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta