Bc. Dávid Šimanský

Diplomová práce

Integration of JBoss Undertow HTTP server with Apache Camel project

Integration of JBoss Undertow HTTP server with Apache Camel project
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vyvinúť nový Camel komponent a to ingetrovaním dvoch open-source projektov Apache Camel a JBoss Undertow. Tento nový komponent bude slúžiť ako HTTP server v integračnom frameworku Camel.
Abstract:
The purpose of this master’s thesis is to design and develop new Camel component by integrating two open-source project Apache Camel and JBoss Undertow. This new component will act as HTTP provider in the Camel integration framework.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pechanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma