Bc. Andrea Potúčková

Bakalářská práce

Rozvoj kondice u basketbalistů U15

Developing condition at U15 basketball
Abstract:
Abstract: The subject of this bachelor thesis is development of condition at U15 basketball. The main objective is to set a correct procedure of using specific conditioning training based on literature and to point out age related anomalies. The introductory part deals with basketball characteristics, theory of sport training and conditioning movement abilities and describes differences between general …více
Abstract:
Anotace: Témou tejto bakalárskej práce je rozvoj kondície u basketbalistov vekovej kategórie U15. Hlavným cieľom bolo na základe literatúry stanoviť správny postup pri využití špecifickej kondičnej prípravy a poukázať na zvláštnosti súvisiace s vekom. V úvodnej časti sa práca zaoberá charakteristikou basketbalu a teóriou športového tréningu. Bližšie opisuje kondičné pohybové schopnosti a rozdiel medzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií