Petra ZEDNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy

Sorption properties of sucrose based carbonaceous materials
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá adsorpcí methylenové modři a olovnatých iontů z vodných roztoků, na připravených uhlíkatých adsorbentech, kde byla jako výchozí látka použita sacharóza. - Na pěti připravených adsorbentech byl změřen měrný povrch, který se pohyboval v rozmezí 1,6 až 31,8 m2/g, tedy nižší než v literatuře. - V rámci měření bylo zjištěno, že nejvyšší adsorpci methylenové modři vykazoval …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with adsorption of methylene blue and lead (II) ions from aqueous solutions by the carbonaceous adsorbents prepared from sucrose as a precursor. - Specific surface area was measured for five prepared adsorbents, it ranged from 1.6 to 31.8 m2/g which is lower than in the literature. - It was found that the maximum adsorption of methylene blue was achived on the fifth adsorbent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEDNÍČKOVÁ, Petra. Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta