Petra Vařáková

Bakalářská práce

Psychická deprivace dětí a možnosti výchovy mimo vlastní rodinu

Psychologically deprived children and possibilities of education out from their own families
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo proniknout do problematiky týkající se psychické deprivace vyrůstající mimo vlastní rodinu. Práce je rozdělena na část teoretickou, která má dvě těžiště. Prvním těžištěm je otázka psychické deprivace, těžištěm druhým pak ústavní výchova a možnosti výchovy mimo vlastní rodinu. Druhá část bakalářské práce se zaměřuje na výzkumné šetření, které probíhalo v dětském domově a …více
Abstract:
Primary goal of this bachelor work was to probe to affairs dealing with psychical deprivation of children growing up out of their own families. The work is divided into two parts. The theoretical one and empirical one. The theoretical part has two cores, which are a question of deprivation. Second core is an institutional pedagogy and possibilities of education out from own families of children. Empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Marie Chrásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku