Mgr. Romana Grossová

Bachelor's thesis

Observační studium supernov

Observation Study of Supernovae
Abstract:
The main task of this bachelor thesis is the spectral study of the supernova SN 2011fe, the identification of~spectral lines and the determination of radial velocity and the efective temperature. First parts are focused on the astrophysical description of the supernova explosion. The short description of the distribution of supernovae by its chemical composition and the~mechanism of origin will be …more
Abstract:
Cílem bakalářske práce je studium supernovy SN 2011fe, identifikace jednotlivých spektrálnich čar a určení jejich radiálních rychlostí a efektivních teplot. První kapitoly práce jsou zaměřené na základní podmínky vzplanutí supernovy. Okrajově nahlížíme i do hlavního rozdělení supernov podle chemického složení a mechnismu vzniku. Tato práce obsahuje také postup zpracování spekter v programu IRAF. Na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Astrophysics

Theses on a related topic