Bc. Lukáš KONOPKA

Diplomová práce

Testování statistických hypotéz na základě fuzzy dat

Statistical tests for fuzzy data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá testováním statistických hypotéz na základě fuzzy dat. V první kapitole jsou zavedeny základní pojmy z teorie fuzzy množin, a to především definice fuzzy množiny, fuzzy čísla, standardní fuzzy aritmetiky, podmíněné fuzzy aritmetiky a různých způsobů defuzzifikace. V druhé kapitole je nejdříve popsána teorie testování statistických hypotéz s obecným postupem při testování …více
Abstract:
This Master's thesis deals with the statistical tests for fuzzy data. The first chapter of the thesis consists of the basic terms from fuzzy sets theory, mainly of the definitions of fuzzy sets, fuzzy number, standard fuzzy arithmetics, constrained fuzzy arithmetic and defuzzification. In the second chapter there is~firstly explained the theory of testing hypothesis with basic procedure of testing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONOPKA, Lukáš. Testování statistických hypotéz na základě fuzzy dat. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yapaa9 yapaa9/2
21. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2017
Marklová, E.
22. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.