Martin BURANT

Diplomová práce

Motiv mládí v českých raně středověkých legendách

Motive of the Youth in the Czech Early Medieval Legends
Anotace:
Téma této diplomové práce je zaměřeno na motiv mládí, se kterým pracujeme na základě materiálové báze 17 legend. Tyto legendy rozdělujeme do tří okruhů, a to na okruh cyrilometodějský, václavsko-ludmilský a vojtěšský. Cílem této práce je zjistit výskyt motivu mládí v okruhu již zmíněných legend, jejich jazykové rozdělení, rozsah motivu mládí, zjištění shodnosti či podobnosti motivu mládí, tj. zda se …více
Abstract:
The main theme of this diploma thesis is focused on the literary motif of youth and how to work with it based on the material base of 17 bohemian historical legends. These legends are divided into three areas: legend of saints Cyril and Methodius, legend of Wenceslaus I, legend of the Duke of Bohemia and his wife Ludmila of Bohemia, and finally the legend of St. Adalbert of Prague. Main goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURANT, Martin. Motiv mládí v českých raně středověkých legendách. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující

Práce na příbuzné téma