Rafal Kazimierz Szabla, Ph.D.

Disertační práce

Origin of Life Theory: Study of Prebiotically Plausible Photochemical Reactions

Origin of Life Theory: Study of Prebiotically Plausible Photochemical Reactions
Anotace:
UV záření je považováno za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících molekulární evoluci na rané Zemi. Jedná se o významný zdroj energie, který mohl selektivně podporovat průběh chemických reakcí. Vystavení chemických sloučenin slunečnímu záření zřejmě vedlo k tomu, že fotostabilní sloučeniny zůstaly zachovány a byly využity jako bloky pro výstavbu biomolekul, zatímco fotolabilní sloučeniny se …více
Abstract:
UV-irradiation is considered as one of the most important selection factors that might have driven the early molecular evolution. It is an important source of energy that could have selectively promoted prebiotic chemical reactions. Furthermore, exposure of the chemistry on early Earth to sunlight resulted in remarkable enrichment of photostable biomolecular building blocks and photodestruction of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
  • Oponent: Łukasz Ćwiklik, Ph.D., D.Sc., doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta