Iva Krausová

Bakalářská práce

Prevence zubního kazu u zdravotnických pracovníků

Prevention of Dental Caries in Healthcare Personnel
Anotace:
KRAUSOVÁ, Iva, DiS. Prevence zubního kazu u zdravotnických pracovníků. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Praha 2021. 85 stran. Tématem bakalářské práce je Prevence zubního kazu u zdravotnických pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce stručně definuje anatomii …více
Abstract:
KRAUSOVÁ, Iva, DiS. Prevention of dental caries in healthcare personnel. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. Prague 2021. 85 pages. The topic of the bachelor thesis is the prevention of dental caries in healthcare personnel. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the work briefly defines the anatomy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marcela Svěráková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství