Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D.

Disertační práce

Řád německých rytířů a zámecká hudební kultura v Bruntále na přelomu 18. a 19. století

Teutonic Order and court music culture in Bruntál at the turn of the 18th and 19th centuries
Anotace:
Disertace zkoumá osudy řádu německých rytířů v Bruntále a především zaciluje na jeho působení a činnost ve sféře hudebního divadla, které v Bruntálu podporoval a vydržoval bruntálský řádový místodržící Franz Josef von Thürheim mezi léty 1795-1806.
Abstract:
The dissertation research the fate of the Teutonic Order in Bruntál and primarily focuses on his activities and activities in the sphere of musical theater, which was supported and maintained in Bruntál by Franz Josef von Thürheim between 1795-1806.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta