Bc. Veronika Romanová

Master's thesis

Možnosti udržitelného rozvoje města Ostrava - geografická studie

Possibilities of the sustainable development of Ostrava city - a geographical study
Abstract:
Práce pojednává o možnostech udržitelného rozvoje města Ostravy. Hlavním cílem práce je identifikovat překážky a možnosti v rozvoji, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost při řízení města. Cestou k jejich identifikaci bylo zhodnocení udržitelnosti Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy. Závěry vyplývající z tohoto hodnocení byly konfrontovány s poznatky o urbanistické problematice …more
Abstract:
The work deals with possibilities of the sustainable development of Ostrava city. The main goal of the work is to identify handicaps and possibilities of the development that are to be adverted within the city management. The problems were identified by the assessment of the Strategic plan of the Ostrava city. Conclusions arising from this assessment were confronted with the knowledge about urban problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2009
  • Supervisor: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta