Theses 

Mezinárodně působící banky a jejich regulace a dohled – Bc. Miroslava Švábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Miroslava Švábová

Diplomová práce

Mezinárodně působící banky a jejich regulace a dohled

Internationally active banks and their regulation and supervision

Anotace: Tato práce se věnuje regulaci a dohledu mezinárodně působících bank. Je zde popsáno, jaké jsou důvody regulace a dohledu v bankovní sféře. V dalších částech je zaměření především na dohledovou architekturu na úrovni Evropské unie a na vývoj dohod o kapitálové přiměřenosti vydané Basilejským výborem pro bankovní dohled. V návaznosti na to je poslední část věnována dopadům regulace a dohledu na mezinárodně působící banky, a jak činnost některých bank regulaci a dohled ovlivňuje.

Abstract: This work deals with the regulation and supervision of internationally active banks, describing the reasons for regulation and supervision in the banking sector. The following sections focus on the supervisory architecture in the European Union and Basel Accords issued by the Basel Committee on Banking Supervision. These lead in the final part, which addresses the issue of the effects of the regulation and supervision on internationally active banks, and how activity of some banks affects the regulation and supervision.

Klíčová slova: Banco Santander, Bankovní unie, Basel, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Kapitálová přiměřenost, Regulace a dohled, Société Générale, Systémově důležité banky. Banco Santander, Banking Union, the European Banking Agency, the European Securities and Markets Agency, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, Capital adequacy, Regulation and Supervision, Systemically important banks.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz