Vojtěch Mauritz

Bakalářská práce

Anticipace rizik brownfield managementu

Anticipation of Brownfield and Risk Management
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na objekty brownfields, jejich regeneraci a rizika, která jsou s touto problematikou spojena. Teoretická část obsahuje několik obecných definic brownfieldu a jejich dělení. Dále je zde popsáno několik instutucí, které se brownfieldy v ČR zabývají, základní strategické dokumenty týkající se této problematiky a obecná rizika, která se mohou vyskytnout v souvislosti s …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on brownfields, their regeneration and risks that are connected with this problematics. Theoretical part contents some general definitions of brownfield and their categorization. In the next part, there are described main institutions which deal with brownfields in the Czech Republic, basic strategic documents connected with brownfield topic and risks which could appear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mauritz, Vojtěch. Anticipace rizik brownfield managementu. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik