Simona PŘÍPLATOVÁ

Diplomová práce

Závislá práce jako předmět úpravy pracovního práva

The dependent work as the object of labour law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vymezením závislé práce jako předmětu úpravy pracovního práva a možným podřazením profesionální sportovní činnosti pod výkon závislé práce. Závislá práce je vykonávána na základě sjednaného pracovního poměru nebo na základě právního vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr. Část diplomové práce je věnována agenturnímu zaměstnávání a nelegální práci. Cílem práce …více
Abstract:
This thesis deals with the definition of dependent work as an object of labor law regulation and with possible subordination of professional sporting activities to the performance of dependent work. Dependent work is performed on the basis of an agreed employment or on the basis of agreements on work performed outside the employment. Part of this thesis is devoted to agency employment and illegal activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Janák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘÍPLATOVÁ, Simona. Závislá práce jako předmět úpravy pracovního práva. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/