Ing. Kateřina Petražová

Bakalářská práce

Germánská osada v Býkovicích a přínos výzkumů realizovaných v souvislosti s výstavbou tzv. říšské dálnice

Germanic Settlement in Býkovice and Contribution of Research realized in Connection with Construction of so-called imperial Highway
Anotace:
Předkládaná práce si klade za cíl zpracování a vyhodnocení sídlištního materiálu z katastru obce Býkovice se zaměřením na dobu římskou. Dále se soustředí na projekt nedokončené tzv. říšské dálnice a na nástin bádání meziválečného období.
Abstract:
Presented bacchalor thesis aims to process and analyse settlement material from register Býkovice, focusing on Roman period. Further it concentrates on plan of unfinished so-called imperial highway and outlines research of the interwar period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta