Mgr. Michaela Mergeščíková

Master's thesis

Euthanasie jako právní problém? Filosoficko-právní analýza české právní úpravy.

Euthanasia as a legal problem? The philosophical and legal analysis of the problem
Abstract:
V současné době narůstá množství případů a spolu s tím rostou i diskuse na téma dobrovolné smrti- euthanasie. O tomto tématu se hovoří mezi lidmi, kteří z určitého důvodu, většinou zdravotního, již nechtějí žít, jelikož život je pro ně utrpením. Jako je to ve většině etických otázek, i v případě euthanasie se objevují dvě názorové skupiny. První skupinu tvoří ti, kteří dobrovolný odchod ze světa uznávají …more
Abstract:
Euthanasia is the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit. When the person who is killed has requested to be killer, itś called voluntary euthanasia. When the person who is killed made no request and gave no consent, it is non-voluntary euthanasia. Sometimes we can hear about assisted suicide. This means situations, when someone provides an individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta