Bc. Josef Jaroš

Diplomová práce

Tocquevillův paradox demokracie

Tocqueville's paradox of Democracy
Anotace:
Cílem práce je prověřit platnost teze tzv. Tocquevillova paradoxu demokracie (demokracie jako sebestravující sociálně-politická struktura) a zároveň předložit systematický výklad tohoto paradoxu a problémů s ním souvisejících. Za tímto účelem analyzuji a následně interpretuji klíčové pojmy Tocquevillova myšlení – svobodu, rovnost, spravedlnost a demokracii – ukazuji, jakou roli zaujímají v rámci tzv …více
Abstract:
The diploma thesis aims to verify the validity of so-called Tocqueville's Paradox of Democracy (meaning democracy as self-absorbing socio-political structure) and to present systematic interpretation of this paradox and related problems. To this end, I'm analysing and interpreting key concepts of Tocqueville's philosophy – freedom, equality, justice and democracy – and showing, what role they play …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta