Lenka ERLICHOVÁ

Diplomová práce

Leasing jako alternativní forma financování majetku v daňových a účetních aspektech

Leasing as an alternative method of funding of the property in terms of taxes and accounting
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Leasing jako alternativní forma financování majetku v účetních a daňových aspektech" je rozdělena do pěti hlavních částí. Teoretická část práce pojednává o leasingu z obecného hlediska, jeho historii, právní úpravě, druzích leasingu a jeho vývoji. V dalších kapitolách se teoretické poznatky prolínají s praktickou částí práce. Teoretická východiska stanovují, co pojem leasing …více
Abstract:
The diploma thesis "Leasing as an alternative method of funding of the property in terms of taxes and accounting" is divided into five main parts. The theoretical part discusses the leasing from a general point of view. It focuses on a history, legal issues, different forms of the leasing and its historical development. In the next chapters the theoretical basis will blend in a practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Vodičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERLICHOVÁ, Lenka. Leasing jako alternativní forma financování majetku v daňových a účetních aspektech. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management