Theses 

Aktuální aspekty institutu vykázání – Bc. Lukáš Ilčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Bc. Lukáš Ilčík

Diplomová práce

Aktuální aspekty institutu vykázání

The Current Aspects of Institute Recognition

Anotace: Diplomová práce se zabývá aktuálními aspekty institutu vykázání osob při domácím násilí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy včetně aktuálních právních předpisů, popis dané problematiky včetně postupu při vykázání násilné osoby. Praktická část diplomové práce je směřována mezi policisty Policie České republiky, kdy pro výzkum byla využita dotazníková metoda, kterou byly zjišťovány aktuální postoje respondentů, jejich povědomost o vykázání osob a rozhodnost v případech domácího násilí. Je doplněna o výsledky výzkumu a návrhy na opatření. Kazuistikou dvou případů je poukázáno na fakt, že v některých případech ani opětovné vykázání násilné osoby a následné odsouzení neodradí tyto osoby od opětovného páchání domácího násilí.

Abstract: This diploma thesis deals with the current aspects of the Institute for the reporting of persons in domestic violence. The theoretical part defines the basic concepts, including the current legal regulations, a description of the given issue, including the procedure for reporting a violent person. Practical part diploma theses is directed among policemen of the Police of the Czech Republic where a questionnaire method was used for the research of respondents, their knowledge of persons and determination in domestic cases violence. It is complemented by research results and proposals for action. A case report of two cases points to the fact that in some cases even re-offending is violent persons and subsequent convictions will not deter those from re-offending domestic violence.

Klíčová slova: domácí násilí, společné obydlí, útok, vykázání, bezpečí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48412 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Ilčík, Lukáš. Aktuální aspekty institutu vykázání. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz