Theses 

Aktuální aspekty institutu vykázání – Bc. Lukáš Ilčík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Ilčík

Master's thesis

Aktuální aspekty institutu vykázání

The Current Aspects of Institute Recognition

Abstract: Diplomová práce se zabývá aktuálními aspekty institutu vykázání osob při domácím násilí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy včetně aktuálních právních předpisů, popis dané problematiky včetně postupu při vykázání násilné osoby. Praktická část diplomové práce je směřována mezi policisty Policie České republiky, kdy pro výzkum byla využita dotazníková metoda, kterou byly zjišťovány aktuální postoje respondentů, jejich povědomost o vykázání osob a rozhodnost v případech domácího násilí. Je doplněna o výsledky výzkumu a návrhy na opatření. Kazuistikou dvou případů je poukázáno na fakt, že v některých případech ani opětovné vykázání násilné osoby a následné odsouzení neodradí tyto osoby od opětovného páchání domácího násilí.

Abstract: This diploma thesis deals with the current aspects of the Institute for the reporting of persons in domestic violence. The theoretical part defines the basic concepts, including the current legal regulations, a description of the given issue, including the procedure for reporting a violent person. Practical part diploma theses is directed among policemen of the Police of the Czech Republic where a questionnaire method was used for the research of respondents, their knowledge of persons and determination in domestic cases violence. It is complemented by research results and proposals for action. A case report of two cases points to the fact that in some cases even re-offending is violent persons and subsequent convictions will not deter those from re-offending domestic violence.

Keywords: domácí násilí, společné obydlí, útok, vykázání, bezpečí

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48412 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ilčík, Lukáš. Aktuální aspekty institutu vykázání. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 01:52, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz