Bc. Peter Nemček

Diplomová práce

Srovnání vlastností a možností formátů na popis malware

Analysis of malware classification schemas
Anotace:
Student provede analýzu a srovnání vlastností formátů na popis malwaru a jeho chování (Yara, OpenIOC, MAEC/Mitre). V teoretické části budou zdokumentovány jednotlivé formáty, sepsány rozdíly mezi nimi a porovnány silné a slabé stránky. V praktické části práce student navrhne převodní nástroj mezi těmito formáty ve formě webové služby a implementuje některé základní funkce tohoto nástroje. Součástí …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and compare properties and behavior of various malware classification schemas (YARA, OpenIOC, MAEC/Mitre). In the theoretical chapter, each schema will be described and there will be a comparison between these schemas, and also strengths and weaknesses of each schema. In the practical chapter, there will be a proposal of a conversion tool in the form of web service …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.