Monika Krestýnová

Bakalářská práce

Stanovení chloridu sodného v různých vzorcích sýrů

Determination of natrium chloride content in various chesse
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá historií vzniku sýrů, jejich rozdělení a výrobou Samostatná kapitola je věnována technologickému postupu při výrobě tavených sýrů. Dále je popsána základní charakteristika chloridu sodného, vliv na organismus, význam ve výživě a jeho stanovení.
Abstract:
The theoretical part of the work deals with the history of cheese origin, their division and production. A separate chapter is dedicated to technological process in the manufacture of processed cheese. Furthermore, the basic characteristics of sodium chloride, effect on the organism, the importance for nutrition and its determination are described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Královský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krestýnová, Monika. Stanovení chloridu sodného v různých vzorcích sýrů. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.