Bc. Pavla Pávková

Master's thesis

Interní audit jako nástroj zkvalitnění systému řízení

Internal audit as a tool to improve the management system
Anotácia:
Tato práce je zaměřená na interní audit jako nástroj zkvalitnění systému řízení. Cílem této práce je identifikovat rizika s návrhem na jejich eliminaci. Metodický postup jsem si zvolila audit operací, který budu realizovat ve společnosti Geba technik. V práci se zaměřím na proces schvalování faktur. Součástí cíle je dotazníkový průzkum vnímání rizika a podvodu. Závěr práce popisuje výsledky zkoumání …viac
Abstract:
This theme is aimed on internal audit as a tool to improve the management systém. The target of the thesis is to indentify the risks with the proposal for their elimination. Methodology I chose audit operations, that I will realise in company Geba technik. In thesis I will focus on invoices approval proces. The part of objectives of the questionnaire survey on risk perception and fraud. Conclusion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedúci: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance