Theses 

Webové stránky základní školy – Aleš Bartoš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Aleš Bartoš

Bachelor's thesis

Webové stránky základní školy

Web Pages for a Primary School

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci pro základní školu za-bývající se sdílením výukových materiálů a informacím žákům a rodičům. Aplikace je napsána v PHP. Na backendu funguje open source framework Nette. Frontend je vytvořen v CSS s využitím Bootstrapu. Aplikace pracuje s databází MySQL. Práce řeší stávající problém konkrétní základní školy, pro sdílení informací a výuky pro žáky pomocí síťové komunikace. Kde se na webhosting nahraje statická webová stránka, která neobsahuje žádné zabezpečení ani oprávněný uživatelský přístup. Tady by mohl nastat problém s nepřehledností a strukturováním dat. Proto ve své práci vytvářím infor-mační a výukový systém, který zamezí možné nepřehlednosti a chybám ve strukturování dat, který lze uplatnit i všeobecně.

Abstract: The main object of this bachelor´s thesis is to create a web application for elementary schools that deals with sharing educational material and information with pupils and parents. This application is written in PHP. The open source framework Nette works on the backend. Frontend is created CSS using Boostrap. The application saves data to a MySQL database and is working with them afterwards. The work deals with the ongoing issue of a specific elementary school with sharing in-formation and education for pupils using network communication, where a static web page is uploaded on webhosting, which doesn´t include any security nor authorized user access. This is where a big problem happens through confusion and structuring of the data. For this case, an informational and educational system will be made for a current issue , that can be used in general as well.

Keywords: Webová aplikace, CMS, MVC, Informační a výukový portál

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50725 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartoš, Aleš. Webové stránky základní školy. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:12, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz