Theses 

Role České pošty, s. p. v rámci kontaktu zákazníka se státní správou, udržitelnost poboček České pošty, s. p. na venkově – František Maňura

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

František Maňura

Bakalářská práce

Role České pošty, s. p. v rámci kontaktu zákazníka se státní správou, udržitelnost poboček České pošty, s. p. na venkově

Anotace: Bakalářská práce „Role České pošty, s. p. v rámci kontaktu zákazníka se státní správou, udržitelnost poboček České pošty, s. p. na venkově“, zkoumá v teoretické části práce propojení České pošty se státní správou v rámci eGovernmentu prostřednictvím Czech POINTU, datových schránek a služeb vidimace a legalizace. Teoretická část práce, konkrétně seznámení s problematikou Pošta PARTNER, je základem pro praktickou část práce, v rámci které proběhne dotazníkové šetření mezi občany, na základě kterého jsou definovány návrhy na zkvalitnění služeb České pošty v souladu s cílem práce, kterým je navrhnutí budoucí strategie České pošty v oblasti udržitelnosti poboček na venkově.

Abstract: The bachelor thesis studies in its theoretical part the interconnection of Czech Post with the state administration within eGovernment, using Czech POINT, data boxes and verification and legalization services. The theoretical part, in particular the explanation of the PARTNER Post Office project, serves as a basis for the practical part, which includes a questionnaire survey carried out among Czech citizens. Based on its results, suggestions for improving the quality of Czech Post´s services are defined in compliance with the aim of the paper, which is to propose a prospective strategy of Czech Post regarding the maintenance of its branches in less densely populated areas.

Klíčová slova: Česká pošta, s. p., veřejná správa, státní správa, eGovernment, Czech POINT, Pošta PARTNER, Czech Post (state enterprise), public administration, state administration, PARTNER Post Office

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP_Manura_Sanalla.pdf BP_Manura_Sanalla.pdf
Posudek oponenta Posudek oponenta
posudek_manura.pdf posudek_manura.pdf


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz