Bc. Tomáš Starý

Bachelor's thesis

Islamismus v Sandžaku

Islamism in Sanjak
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem pronikání radikálních, fundamentálních forem islámu do oblasti srbského Sandžaku. Cílem práce je zjistit, zda v Sandžaku existuje zázemí pro páchání nábožensky motivovaného terorismu. Dosáhnuto toho bude analýzou relevantních faktů a událostí zejména z posledních dvaceti let. Dílčími cíli práce je i zhodnocení, jestli toto konání může mít podporu bosňáckých politických …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with phenomenon of Sanzak area‘s infiltration by radical islamic fundamental forms. Primary objective of the thesis is to find out whether there is a scope for such activities in Sandzak. The goal will be reached by analysis of relevant informations and events occured mainly during last 20 years. Secondary objective of the thesis is to evaluate whether this pursuance might be …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedúci: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Petřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Security & Strategic Studies

Práce na příbuzné téma