Bc. Daniela Eliášová

Diplomová práce

Znalostní management v hotelnictví a lázeňství

Hospitality and Spa Knowledge Management
Anotace:
Diplomová práce Znalostní management v hotelnictví a lázeňství se zabývá problematikou sdílení explicitních a tacitních znalostí mezi masážními terapeuty pracujícími v luxusním prostředí pětihvězdičkových hotelů v Praze. Cílem autora je zmapování současné situace stavu implementace znalostního managementu pomocí kombinovaného výzkumného šetření. Dotazníkové šetření zjišťuje úroveň sdílení a distribuce …více
Abstract:
The Hospitality and Spa Knowledge management master‘s dissertation talks about tacit and explicit knowledge of massage therapists who work at Prague‘s luxury five stars hotels. The aim of the author’s dissertation is to map the present situation of the knowledge management implementation with help of combined research. The research talks about the level of sharing and distribution of explicit knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství