Bc. Zuzana KRÁLOVÁ

Master's thesis

Využití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorků

The use of in vitro genotoxicity assay in screening mutagenicity of environmental samples
Abstract:
Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na znečištění složek životního prostředí ? ovzduší, vody a půdy a na hlavní zdroje a příčiny znečištění. Obsahuje charakteristiku vybraných typů nejzávažnějších kontaminant životního prostředí a přehled nejčastěji používaných bakteriálních in vitro testů genotoxicity, kterými se hodnotí mutagenita environmentálních vzorků. Cílem experimentální části bylo …more
Abstract:
The theoretical part of thesis is focused on contamination of the basic components of the environment - air, water and soil. The thesis focuses on the main sources and causes of pollution. It describes characteristics of selected types of the most dangerous environmetal contaminants and present the overview of commonly used bacterial in vitro genotoxicity assays, wchich assess the mutagenicity of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁLOVÁ, Zuzana. Využití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorků. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta